IKW

19 tekstów – auto­rem jest IKW.

Ktos mu­sial odej­sc, aby ktos in­ny tez mial szan­se na milosc.... 

myśl • 16 stycznia 2019, 19:02

Każdy Prob­lem jest wielki
Każdy smu­tek jest płaczący
Każda po­rażka jest ciosem
ALE
Śmierć blis­kiego jest tragedią..... 

myśl • 30 marca 2017, 19:35

A jed­nak nie pos­lucha­les, odszedles.....
Cichut­ko i bez slowa......
Chce wie­rzyc, ze TAM jest Ci lepiej.....
Tobie-Ja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2017, 16:41

Whis­ky...mo­ja nadziejo...
Whis­ky...me zwier­ciadel­ko...krzy­wo, niep­rawda...jes­tem piekna.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2016, 18:36

A gdy nie wiesz, co dalej...
Niech zy­cie toczy sie swoim rytmem.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 stycznia 2016, 09:34

Obiecy­wales...mroz­na zi­me i balwany...
Za­pew­niales...ko­min­ki, swe­ter­ki i narty...
Za­pom­niales, ze po­goda jest tyl­ko dla bogaczy.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2016, 02:12

W zy­ciu nie tyl­ko chwi­le sa piekne...
Zy­cie ca­le jest piekne...
Szko­da, ze nie trwa wiecznie...

I ja to na­pisa­lam :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2016, 14:02

Da­wales mi Go­ry Zlote
A ja wyb­ra­lam MILOSC..... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 grudnia 2015, 22:01

'Ko­lezan­ka sprezynka'

Upa­dalam wiele razy....
Zno­wu blis­ko mi do dna
Ale wiem, ze tam nie tyl­ko czy­ha strach...
Tam tez ma­la jest spre­zyn­ka, kto­ra wyp­chnie mnie na szczyt. 

myśl • 11 grudnia 2015, 09:33

Szczes­cie ma wiele twarzy;
Mo­je tyl­ko jed­na - TWOJA
(Tobie-Ja).

``Dam Ci niebo za­miast Paryza
Dam Ci swo­je zy­cie za­miast klejnotow
Dam Ci siebie ca­la, na zaw­sze`` (film) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 listopada 2015, 00:45
Zeszyty
  • Zeszyt Nr. 1 – Mo­je ulu­bione cy­taty. "Nie poz­wol, aby wczo­raj zab­ra­lo Ci za du­zo dzi­siaj" (Will Ro­gers)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 stycznia 2019, 19:02IKW do­dał no­wy tek­st Ktos mu­sial odej­sc, aby [...]

15 kwietnia 2017, 15:13IKW sko­men­to­wał tek­st Oczy nicze­go by nie [...]

15 kwietnia 2017, 14:37IKW sko­men­to­wał tek­st Dziękuję Ci Je­zu za [...]

15 kwietnia 2017, 14:19IKW sko­men­to­wał tek­st Dziękuję Ci Je­zu za [...]

15 kwietnia 2017, 14:02IKW sko­men­to­wał tek­st Dziękuję Ci Je­zu za [...]

30 marca 2017, 22:58IKW sko­men­to­wał tek­st Nieoczekiwana Zmiana

30 marca 2017, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy Prob­lem jest wiel­ki Każdy [...]

30 marca 2017, 20:29IKW sko­men­to­wał tek­st Gdy nap­rawdę ci za­leży, [...]